ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Dívčí pěvecký sbor Jeřabinka

jerabinkaPrvní zmínka o dětském sborovém zpěvu je z roku 1932—1933 a dirigentem byl první ředitel Hudební a pěvecké školy Matice opavské František Chutný. 27.6.1933 měl sbor dokonce samostatný koncert v rozhlasové stanici Moravská Ostrava.

V 70. letech je pěvecké oddělení nejslabší co do počtu žáků a sborový zpěv je doplňován žáky klavíru. V této nelehké situaci řídila sbor Milada Pavlíková.

Ve školním roce 1975—1976 zakládá Petr Škarohlíd dětský pěvecký sbor Červený květ a již při první soutěži v Zábřehu získává 3. místo.

Rok 1982—1983 je významný založením dětského pěveckého sboru Jeřabinka, který má plnit funkci přípravného sboru pro Červený květ a vedení se ujímá Vladimír Rolčík.

1.9.1987 se stává zcela zásadním, jelikož do Lidové školy umění v Opavě přichází Jaromír Lokaj, stává se uměleckým vedoucím a sbormistrem Jeřabinky a zahajuje velice úspěšnou éru sborového zpěvu, která trvá dodnes.

V roce 1990 vzniká další dětský pěvecký sbor Sluníčko a je mu přisouzena role přípravného sboru pro Jeřabinku.

Do školní historie se zapsal rok 1996—1997, kdy vzniká Dětské sborové studio Jeřabinka, které už má přípravné sbory dva — Ostružinku a Malinku — nástupce Sluníčka. To vše pod vedením Jaromíra Lokaje a klavíristky Jany Lokajové, která je mu nenahraditelnou oporou nejen v osobním životě, ale i jako korepetitorka všech tří sborů, které spolu čítají více jak 120 dětí.

Sbory pořádají každým rokem mnoho samostatných koncertů a s úspěchem se zúčastňují soutěží a festivalů doma i v zahraničí. Kromě mnoha států Evropy stojí za zmínku účinkování Jeřabinky v USA a Japonsku. Sbor je také častým hostem Českého rozhlasu v Ostravě, kde již natočil 7 CD. Během cesty do Velké Británie v roce 2000 vystoupila Jeřabinka v komponovaném hudebním programu pro britský TV kanál BBC. Repertoár sborů sahá od renesanční polyfonie, přes úpravy lidových písní, spirituály, duchovní hudbu až po skladby současných autorů.

Přejít na informace pro členy (chráněno heslem)

malinkaostruzinka

Nahrávky