ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Školní akce archiv

Starší články


Třídní předehrávky

1.3. Irena Rybová sál školy 17.00 hodin, 2.3. Lenka Lebedová sál školy 16.30 hodin.


Přijímací řízení na 2. pololetí

Ředitelka ZUŠ, Opava, p. o. na základě § 2 vyhlášky č. 71/2005 S. o ZUŠ vyhlašuje přijímací řízení na 2. pololetí školního roku 2017/2018 v termínu od 18. 1. do 9. 2. 2018 od 14 do 17 hodin na budově Nádražní okruh 674/11, Opava. Přijímací řízení bude probíhat na učebnách č. 13 a č. 14 v 1. poschodí.

Přijímací řízení bude probíhat na základě kritérií, která jsou přílohou tohoto rozhodnutí — Kritéria přijímacího řízení.

Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ


Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!

Dnem 1. 1. 2018 došlo ke sloučení ZUŠ, Opava, Solná 8, p. o. a ZUŠ Václava Kálika, Opava, p. o., jak jste byli již informováni.

Do doby, než dojde k sjednocení a vytvoření nových kontaktů můžete používat mailové adresy, telefonní čísla a další informační kanály v původní podobě.

Škola nyní nese název Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.

Místa poskytování vzdělání se nachází na třech místech — budovách:

Nádražní okruh 11, Opava — ředitelství školy, hudební obor

Solná 8, Opava — výtvarný obor

Dvořákovy sady 4, Opava — hudební obor, taneční obor, literárně dramatický obor.

ředitelka školy: Mgr. Ivana Sýkorová

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Pavel Glogar

Všem učitelům, zaměstnancům školy, rodičům, žákům i příznivcům školy přeji šťastné vykročení do nového roku a pevné zdraví!

Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ


Oznámení o sloučení organizací

V návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 5/494 ze dne 14. září 2017, o sloučení organizací Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace a Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace oznamujeme, že po sloučení organizací od 1. ledna 2018 bude jednotný název Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace. Nástupnickou organizací se stává Základní umělecká škola, Opava, Solná 8. Ředitelkou organizace bude Mgr. Ivana Sýkorová.


Vánoční koncerty 2017

  • 05.12.2017 — Vánoční koncert kytarového a pěveckého oddělení, Koncertní sál školy, začátek v 16.30 hodin.
  • 06.12.2017 — Adventní koncert smyčcového oddělení a hostů, Sál Knihovny Petra Bezruče, začátek v 16.00 hodin, program.
  • 07.12.2017 — Adventní koncert akord. orchestru Andante, Sál Knihovny Petra Bezruče, začátek v 16.30 hodin, pozvánka.
  • 07.12.2017 — Koncert „Bílé Vánoce“ (Grygeriánek, Malý sbor, Smyčcový orchestr), Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, začátek v 17.00 hodin.
  • 12.12.2017 — Adventní koncert Kytarového orchestru a hostů, Sál Knihovny Petra Bezruče, začátek v 16.30 hodin.
  • 14.12.2017 — Vánoční koncert Bou-Bandu a sólistů + Absolventský koncert Terezy Schvanové, Kino Mír, začátek v 17.00 hodin.
  • 15.12.2017 — Vánoční koncert akordeonů a kláves, Koncertní sál školy, začátek v 17.00 hodin, pozvánka.
  • 18.12.2017 — Vánoční koncert (Grygeriánek, Malý sbor, Smyčcový orchestr), Klášterní kaple Kylešovská ulice, začátek v 17.00 hodin.
  • 20.12.2017 — Vánoční koncert klavírního oddělení, Koncertní sál školy, začátek v 17.00 hodin.
  • 21.12.2017 — Vánoční koncert tanečního oboru, Kino Mír, začátek v 17.00 hodin.

6.12.2017

Koncert pro Michala Šemoru (přímý přenos TV Noe)


Magický klavír v proměnách času 2017

VI. ročník festivalu „Magický klavír v proměnách času“ pořádaný Základní uměleckou školou Václava Kálika ve spolupráci se SRPUŠ a pod záštitou Magistrátu města Opavy se uskuteční 30. listopadu 2017 v prostorách Církevní konzervatoře Opava. Účastníci se mohou těšit na pestrý program, který uzavře sólový recitál mladého talentovaného klavíristy a varhaníka Marka Kozáka.


Soutěž ve Vidnavě

24. ročník interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, čtvrtek 19. října 2017, ZUŠ K. Ditterse Vidnava. Kytarové kvarteto EMKK Eliška Jelínková, Markéta Mezlová, Kateřina Vaňková, Klára Peschková, pedagog: Lenka Lebedová získalo 3. místo, diplom.


Shromáždění členů SRPUŠ

Středa 20. září 2017 v 17.30 hodin, Koncertní sál školy — Nádražní okruh 674/11, zápis ze shromáždění.


Nový školní rok 2017/2018


Starší články