ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Koncert klavírního oddělení

Koncert žáků klavírního oddělení v rámci 90. výročí založení ZUŠ V. Kálika za účasti bývalých pedagogů — úterý 8. dubna 2014 v koncertním sále školy — program, plakát