ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Soutěž ve Vidnavě

Komorní soubor ZUŠ V. Kálika Opava získal 2. místo v 19. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus. Soutěž se konala 18. října 2012 ve Vidnavě. Blahopřejeme komornímu souboru a paní učitelce Nadě Hanouskové za vzornou reprezentaci školy.