ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Promenádní koncert

V neděli 24. června 2012 v 10.00 hodin se konal promenádní koncert dechového orchestru školy (dirigent Petr Bouček). Tento tradiční koncert se letos uskutečnil na Dolním náměstí v Opavě (Ptačí vrch se opravuje).