ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Dívčí pěvecké trio a princezna

Ve čtvrtek 3. května 2012 přijela do slezské metropole lichtenštejnská princezna Maria-Pia Kothbauer, která je také mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví pro Rakousko a Českou republiku se sídlem ve Vídni. Slavnostního přijetí v budově radnice se zúčastnilo dívčí pěvecké trio naší školy, které princezně zazpívalo několik slezských lidových písní. Její Jasnost zpěv dívek doslova okouzlil, velmi se zajímala o jejich hudební aktivity, studium v ZUŠ a závěrem jim popřála mnoho uměleckých i osobních úspěchů.