ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Keyboardová přehlídka

Ve dnech 26.—27. dubna se v ZUŠ B. Smetany v Karviné konal Metodický seminář pro učitele EKN a celorepubliková soutěžní přehlídka žáků ve hře na EKN s názvem Nová konfrontace. Této soutěžní přehlídky se zúčastnily žákyně naší školy Daniela Schinzelová (uč. Roman Kulla) a Adéla Tomanová (uč.Taťána Pokorná). Obě děvčata se ve svých kategoriích umístila v krásném stříbrném pásmě. Děkujeme žákyním a učitelům za vzornou reprezentaci školy.