ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Výsledky kulturních grantů 2012

Sdružení rodičů a přátel při základních uměleckých školách za pomoci našich učitelů získalo od města Opavy kulturní granty:

  • 30 000,– Kč — podpora tvůrčích aktivit DPS Jeřabinka (uč. J. Lokaj)
  • 50 000,– Kč — partnerství dětských pěveckých sborů nezná hranic (uč. J. Lokaj)
  • 20 000,– Kč — reprezentace v mezinárodní pěvecké soutěži Česko zpívá (uč. Z. Machurová)
  • 20 000,– Kč — 1. festival mladých klavírních interpretů (klavírní oddělení)

Zpravodaj Hláska březen 2012