ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Opavě

Oficiální setkání s prezidentem republiky proběhlo v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě ve středu 7. prosince 2011, v jehož rámci vystoupil náš DPS Jeřabinka. V úvodu jsme zazpívali slezskou lidovou píseň „Tam v Opavě na rynečku“, kterou si pan prezident vyslechl s nebývalým zájmem a po jejím ukončení nešetřil slovy chvály a osobně nám poděkoval. Následovala diskuze se zúčastněnými a po té, když pan prezident již odcházel, jsme zpívali druhou slezskou lidovou píseň „Na zelenej luce chalupěnka“. V tu chvíli k nám pan prezident přistoupil, počkal až naše píseň dozní a oslovil nás: „Kdo vás, děvčata, učí tak krásně zpívat? Velmi hezké …Něco totiž o sborovém zpívání vím. Vím, co to znamená a co se za tím skrývá. Sám jsem dlouho zpíval v Dětském sboru Československého rozhlasu v Praze…“. Na závěr nám poděkoval a popřál mnoho zdaru a úspěchů. Setkání s panem prezidentem v nás zanechalo hluboký dojem obohacený o zážitky na celý život. Jaromír Lokaj (sbormistr)