ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Jeřabinka v Německu

Na pozvání sboru a pěvecké školy „Scola musica ahrenensis“ Landshut (Essenbach) odjela 1. — 7. června 2011 Jeřabinka na koncertní zájezd do Německa. Účinkovala na Pěveckém festivalu v Landshutu, společném koncertě v Mnichově, gymnáziu Carossa v Landshutu, v kostele sv. Barbory v Abensbergu aj. Prohlédla si město Landshut a také hrad Trausnitz. Jeřabinku doprovázela na klavír Jana Lokajová. Uměleckým vedoucím a sbormistrem Jeřabinky je Jaromír Lokaj. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Článek v novinách 1, Článek v novinách 2