ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Vánoční varhanní a pěvecký koncert

V pondělí 13. prosince 2010 se konal v Městském domě kultury Petra Bezruče tradiční Vánoční varhanní a pěvecký koncert. Plný sál tleskal žákům Zuzany Machurové (zpěv) a Vojtěcha Boštíka (varhany). Spoluúčinkovala Cimbálová muzika ZUŠ (vedoucí Roman Kubala), na klavír doprovázela Ludmila Majnušová.